Visar alla 7 resultat

Show sidebar
Stäng

Dövblindspecifikt stöd i Sverige

kr
Personer med dövblindhet kan få stöd från olika verksamheter. Den här foldern ger en överblick över vad olika instanser ansvarar för.
Stäng

Vill du veta något om dövblindhet?

kr
Informationsblad från Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor.
Stäng

Har ditt barn problem med både syn och hörsel? (Arabiska)

kr
Då behövs hjälp. Syn och hörsel är avgörande för att vi ska kunna utvecklas och lära oss olika saker. När hörseln är nedsatt kompenserar vi med synen. När synen inte fungerar förlitar vi oss på hörseln. Om båda sinnena är nedsatta blir det stora problem. Dövblindhet är det begrepp som används när syn och hörsel inte kan kompensera för varandra. Då måste barnet få särskilt stöd, både i förskolan, skolan och hemma.
Stäng

Does your child have problems with both vision and hearing?

kr
Yes? Then help is needed. We need our eyesight and hearing to be able to develop and learn di erent things. If our hearing is bad, we make up for it with our vision. When we have vision problems, we trust our hearing. If both senses don’t work properly, we face big problems. “Deafblindness” is a term used when vision and hearing can’t compensate for each other. If this happens, the child needs special support at preschool, school and home.
Stäng

Har ditt barn problem med både syn och hörsel?

kr
Då behövs hjälp. Syn och hörsel är avgörande för att vi ska kunna utvecklas och lära oss olika saker. När hörseln är nedsatt kompenserar vi med synen. När synen inte fungerar förlitar vi oss på hörseln. Om båda sinnena är nedsatta blir det stora problem. Dövblindhet är det begrepp som används när syn och hörsel inte kan kompensera för varandra. Då måste barnet få särskilt stöd, både i förskolan, skolan och hemma.
Stäng

Vad är Charge syndrom?

kr
Charge syndrom är en sällsynt sjukdom som påverkar flera av kroppens organ. Broschyren beskriver de vanligaste symptomen och de strategier personer med Charge använder sig av för att kompensera för den inre stressen och de olika funktionsnedsättningarna. Den tar också behovet av samordnat och tvärfackligt stöd, något som visat sig ge goda resultat.