Visar 10–18 av 21 resultat

Show sidebar
Stäng

Livsomställning

kr
Utgiven 2011 | Författare: Ann-Christine Gullacksen, Lena Göransson, Gunilla Henningsen Rönnblom, Anny Koppen & Anette Rud Jørgensen | Utgiven av Nordens Välfärdscenter Boken är ett resultat av en studie som har haft som syfte att få ökad kunskap om hur livsomställning kan se ut vid kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet. Med utgångspunkt från denna kunskap vill författarna bidra till att en bättre matchning kan ske mellan individens behov och omgivningens stöd – rätt stöd vid rätt tidpunkt.
Stäng

Att arbeta med livsomställnings­processen – en vägledning

kr
Vägledningen bygger på kunskap från projektet och boken Livsomställning vid kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet – ett inre arbete över tid.
Stäng

För barnets bästa?

kr
En ny rapport från NKCdb, en sammanfattning av projektet Stödet till barn och unga med hörsel- och synnedsättning/dövblindhet och deras närstående.
Stäng

Hur kan vi förstå varandra?

kr
Häftet ger en kortfattad översikt över vad medfödd/tidig dövblindhet innebär, hur sinnena används, vilka utgångspunkter vi som skrivit det har, våra tankar om teori och praktik och vilket mål vi har för vårt arbete.
Stäng

Dövblindhet i ett livsperspektiv – strategier och metoder för stöd

kr
Boken kan ses som en grundbok om dövblindhet och riktar sig till dig som vill veta mer om konsekvenserna av att leva med denna funktionsnedsättning och de speciella livsvillkor som den medför.
Stäng

Deafblindness in a life perspective – strategies and methods for support

kr
This book is intended for everyone who wants to learn more about deafblindness, the consequences of living with deafblindness, and the specific life conditions that this impairment implies.
Stäng

Kommunikation och medfödd dövblindhet I

kr
Boken ”Medfödd dövblindhet och principiella utgångspunkter för insatser” är den första av fyra som handlar om medfödd dövblindhet och kommunikation.
Stäng

Kommunikation och medfödd dövblindhet II

kr
Kommunikation och medfödd dövblindhet – Kontakt & Socialt samspel Denna bok är den andra i en serie av fyra.
Stäng

Kommunikation och medfödd dövblindhet III

kr
”Att skapa mening” är den tredje boken i serien ”Kommunikation och medfödd dövblindhet” på svenska.